Zkušenosti a reference

Úvodní stránka Spolupráce s praxíZkušenosti a reference

Zkušenosti a reference

MČ Praha 5

Zákazník:  Městská část Praha 5

Termín: 06-07/2010  

Popis projektu: Školení úředníků  úřadu městské části Praha 5 ve využívání ICT technologií

 

 

 Podnikatelský inkubátor ČVUT

Zákazník: Vědecký inkubátor ČVUT

Termín: 07/2009   

Popis projektu: Školení a konzultace v oblasti: Právo,management, ekonomika

 

 

Svaz průmyslu a dopravy

Zákazník: Svaz průmyslu a dopravy ČR

Termín: 2003-2006  

Popis projektu:  Projekt zvýšení konkurence schopnosti – poradenství a konzultace

 

 

PRE

Zákazník: Pražská energetika, a.s.

Termín: 2010  

Popis projektu:  Vzdělávání kmenových pracovníku PRE v rámci Bc. programů, příprava výběrových předmětů z oblasti energeti

 

IBM

Zákazník: IBM Česká republika, spol. s r.o.

Termín: 2010

Popis projektu:  Příprava e-learningového programu, zavádění nejnovějších SW IBM technologií do výuky