Bakalářské studijní obory

Úvodní stránka Pro zájemceBakalářské studijní obory

Bakalářské studijní obory

Nabízíme bakalářské studium ve 4 studijních oborech vždy v prezenční i kombinované formě studia.

Studijní program: Ekonomika a management (B6208)

Aplikovaná informatika

Specializace:

Manažerská ekonomika 

Specializace:

Studijní plány pro program Ekonomika a management

 

Studijní program: Právní specializace (B6804)

1. Právo v podnikání 

2. Právo ve veřejné správě

Studijní plány pro program Právní specializace