Prezenční forma studia

Úvodní stránka Pro zájemcePrezenční forma studia

Prezenční (denní) forma studia

Prezenční (denní) studium probíhá každý všední den (zpravidla od pondělí do čtvrtka) a student je povinen účastnit se alespoň minimálního počtu hodin výuky.

V prezenční formě lze studovat tyto programy a obory:

Studijní program: Ekonomika a management

  1. Aplikovaná informatika (bakalářské studium)
  2. Manažerská ekonomika(bakalářské studium)

Studijní program: Právní specializace

  1. Právo v podnikání (bakalářské studium)
  2. Právo ve veřejné správě (bakalářské studium)


Studijní program: Soukromoprávní studiaKreditní systém

Pro kontrolu průběhu studia je použit kreditní systém (ECTS - European Credit Transfer Systém). Znamená to tedy, že studium není ukončeno po absolvování určitého počtu let, ale po získání předepsaného počtu kreditů a složení zkoušek různého typu. Minimální délka studia je šest semestrů.
Tento systém je založen na principech, které jsou definovány následovně:

 

Za co student získává kredity

předměty, které si zapsal a z nichž získal zápočet nebo složil zkoušku,


Kredity získané za zapsané předměty jsou nezávislé na známce a odpovídají minimálně průměrnému týdennímu počtu hodin předmětu, maximálně jeho dvojnásobku a zohledňují náročnost každého předmětu.

Pro možnost úspěšně ukončit studium musí student získat minimálně 180 kreditů v předepsané struktuře.

Kredity, které student získává, se během celého studia sčítají. Pro zápis do dalšího roku studia musí mít  minimálně určitý počet kreditů. Minimální a doporučené hodnoty kreditů jsou stanoveny takto:

Rok studia

Standardní počet            kreditů při zápisu

Minimální počet kreditů   pro zápis

1. 0  0 
2. 60 35      
3. 120 70
4. - 105
5. - 140


Podmínkou zápisu do třetího roku studia je úspěšné vykonání minimálně dvou souborných zkoušek, podmínkou pro studium delší, než je standardní doba studia, je úspěšné vykonání minimálně tří souborných zkoušek.

 

Podmíněný zápis prezenční formy studia

Pokud student nesplnil některý z požadavků pro zápis podle minulých odstavců a požádal o povolení podmíněného zápisu před ukončením termínu pro řádné zápisy, může mu rektor povolit podmíněný zápis. Rozhodnutí o povolení podmíněného zápisu může obsahovat podmínky, na jejichž kontrolovatelné splnění může být vázáno setrvání studenta ve studiu v dalších semestrech.

Podmíněný zápis lze povolit témuž studentu nejvýše jednou během studia příslušného studijního programu.