Studijní plány

Úvodní stránka Pro studentyStudijní, časové plány a sylaby předmětůStudijní plány

Studijní plány

Student je během studia povinen absolvovat všechny předměty v předepsaném studijním plánu a získat minimálně 180 kreditů .

Povinně volitelné předměty slouží převážně k doplnění kreditů. Počet studovaných povinně volitelných předmětů tedy závisí na jejich kreditovém ohodnocení, student je ale povinen jich studovat minimálně tolik, kolik mu určuje jeho studijní plán.


1. Ekonomika a management (B6208)

  1. Aplikovaná informatika - Management ICT
  2. Aplikovaná informatika - Informační technologie
  3. Manažerská ekonomika (pro studenty studující od AR 2010/2011 a dříve)
  4. Manažerská ekonomika - Podniková ekonomika a management
  5. Manažerská ekonomika - Marketing
  6. Manažerská ekonomika - Management sociální práce

2. Právní specializace (B6804)

  1. Právo v podnikání
  2. Právo ve veřejné správě