Státní závěrečné bakalářské zkoušky

Úvodní stránka Pro studentyNávody ke studiuStátní závěrečné bakalářské zkoušky

Státní závěrečné bakalářské zkoušky

Pro úspěšné absolvování a získání titulu Bc. je třeba na konci studia složit předepsané povinné státní bakalářské zkoušky, které se liší u každého studijního oboru.

Seznam povinných státních bakalářských zkoušek:

  1. Aplikovaná informatika - Management ICT
  2. Aplikovaná informatika - Informační technologie
  3. Manažerská ekonomika
  4. Právo v podnikání
  5. Právo ve veřejné správě

 

Abyste se mohli přihlásit ke státním závěrečným bakalářským zkouškám, musíte splnit následující podmínky:

  1. Všechny povinné předměty dle Vašeho studijního plánu musí být zakončeny zápočtem či zkouškou, včetně zápočtů ze Semináře k bakalářské práci a z Praxe; součet kreditů musí být minimálně 180.
  2. Všechny povinné souborné zkoušky musí být zakončeny zkouškou.
  3. Studenti programu Ekonomika a management musí mít splněnou státní zkoušku z Ekonomie - tato státní zkouška se jako jediná skládá již v průběhu studia po absolvování zápočtů z Mikroekonomie a Makroekonomie.