Katedry

Úvodní stránka Pro studentyKatedry

Katedry VŠMIEP

Katedry VŠMIE      
název tel.č.: vedoucí katedry zástupce vedoucího katedry
Katedra informatiky (KIT) 270 001 121 RNDr. Michal Bejček, Ph.D.(linka 107)  
Katedra ekonomiky a financí (KEF) 270 001 125 Ing. Pavlína Hejduková, Ph.D.(linka 125)  
Katedra marketingu a managementu (KMM)
 270 001 120 Ing. Jana Šturcová, Ph.D.
(linka 134)
 
Katedra práva (KP) 270 001 132 JUDr. Hana Neštická JUDr. Jiří Fuchs, Ph.D.
Katedra jazyků a doprovodných předmětů (KJD) 270 001 133 Mgr. Ing. Petra Ležáková  
Katedra managementu inovací (KMI) 270 001 125 prof. Vladimír Menšikov, DrSc.